Agrarische loonwerkzaamheden:

 • Weide slepen
 • Weide bloten
 • Kunstmest strooien
 • Grasmaaien met kneuzer
 • Hooi schudden
 • Hooi en stro harken
 • Kleine pakken persen, eventueel rechtstreeks op 4-wielige wagen
 • Diep woelen
 • Cultiveren vastetand met rol.
 • Frezen
 • Ploegen
 • Zaaibedbereiding
 • Gras en granen zaaien met Pottinger zaaicombinatie
 • Grote pakken laden/lossen en transport
 • Stalmest laden en verspreiden
 • Verhuur wagens , 4x2 en 5x2 meter